Stichting Ruggensteuntje Indonesië

Voor wie

Om de leefomstandigheden te verbeteren, bieden we ruggensteuntjes aan mensen in Indonesië, met name op Bali en Java. De steun is gericht op scholing van kinderen en steun aan kleine (vrouwelijke) zelfstandigen. Daartoe hebben we rechtstreekse contacten met gezinnen die onder de armoedegrens leven en met kleine zelfstandigen, vooral vrouwen, die met moeite het hoofd boven water houden.

In de loop der tijd hebben we ook contact gekregen met mensen die goed inzicht hebben in de samenleving ter plekke en betrouwbaar kunnen werken, dit zijn voor ons Indonesische contactpersonen ter plaatse. Met de contactpersonen is gedurende het jaar veelvuldig mail- en whatsapp-contact. Daarnaast bezoeken we hen jaarlijks, we bespreken met hen de voortgang en maken een planning voor de komende periode.

Lees meer over de verschillende projecten op de volgende pagina’s:

Scholing van kinderen

Steun aan kleine (vrouwelijke) zelfstandigen

Projecten voor kinderen