Stichting Ruggensteuntje Indonesië

Contact

Bedankt voor uw interesse in onze projecten en activiteiten.
Heeft u vragen hierover of wilt u ons werk steunen als sympathisant? U kunt het contactformulier invullen door op onderstaande knop te klikken.

Contact

Als sympathisant ontvangt u twee- à driemaal per jaar de SRI Nieuwsbrief en u kunt meedenken en meedoen met onze activiteiten.
Hieronder leest u meer over sympathisanten.


Wilt u een donatie doen, dan stellen wij dat zeer op prijs. U kunt uw bijdrage overmaken naar:
NL76 TRIO 0212312561 t.n.v. Stichting Ruggensteuntje Indonesië te Den Haag.

Stichting Ruggensteuntje Indonesië heeft een ANBI-status. Inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel 53227883.


SYMPATHISANTEN
Sympathisanten zijn al diegenen die zich verbonden voelen met de stichting en het belangrijk vinden dat er ruggensteuntjes gegeven worden aan mensen die dat nodig hebben. Ook wij, Willemien, Ingrid en Helga, als bestuur van de SRI, voelen het als ruggensteuntje dat er zovelen met de mensen in Indonesië meeleven. Verbindingen maken tussen mensen blijft belangrijk. Zo zijn er veel verbindingen tussen vrienden en familie hier, die al vanaf de begintijd van Judith Huizinga op Bali met de mensen daar meeleven en vrienden en kennissen die zich later aansloten en ons ondersteunen. 
Deze ondersteuning gebeurt op velerlei manieren. Het kan zowel in materiële als in immateriële zin, en natuurlijk ook in het meewerken binnen de stichting, of het vertellen over de projecten en met name over de mensen, die met een ruggensteuntje weer perspectief krijgen.

Bij materiële steun denken we aan het regelmatig overmaken van een bedrag (van welke grootte dan ook) op de bankrekening van de SRI, hetzij jaarlijks, hetzij per kwartaal of per maand. Elk bedrag is welkom! Financiële ondersteuning komt ook binnen via legaten. En we ontvangen steun via mensen die in plaats van cadeaus voor een verjaardag, huwelijk of jubileum aan hun gasten een gift vragen voor SRI. Maar ook andere initiatieven vinden plaats, zoals bijvoorbeeld via vrijwilligers van een recycling winkel die SRI hebben voorgesteld als goed doel, Judith Huizinga had in haar kamer een mooie stenen schildpad-spaarpot staan en in Willemiens huis staat een houten Batakhuisje. Vaak doen bezoekers hier een donatie in.

Het actief meewerken binnen de SRI gebeurt door degenen die de website bijhouden, bestanden maken, zorgen voor het bijhouden van de projecten in Indonesië, Engelse en Indonesische vertalingen van de Nieuwsbrief maken, etc. En er zijn vrijwiligers die lekkere Indonesische hapjes maken voor de jaarlijkse Indonesische dag of deze dag mee helpen organiseren.

Natuurlijk houden we ons altijd aanbevolen voor ideeën om het werk van de SRI breder bekend te maken.

Mijn vraag/opmerking