Stichting Ruggensteuntje Indonesië

Nieuwsbrief

Via onze nieuwsbrief/newsletter/surat berita houden wij u graag op de hoogte van de (recente) ontwikkelingen binnen de projecten in Indonesië en onze activiteiten in Nederland.


APRIL 2023 – nummer 30

De eerste SRI-nieuwsbrief van 2023 ligt voor u. Net als in Nederland zijn ook in Indonesië de coronaregels versoepeld en is het endemisch geworden. Wel wordt er vaak een mondkapje gedragen, in publieke ruimtes verplicht. Zoals het er nu naar uitziet gaan Janny en Willemien in de komende tijd eindelijk weer naar Indonesië voor projectbezoeken: de laatste keer was namelijk voor de coronatijd. Natuurlijk komt er dan snel een nieuwsbrief met een uitgebreid verslag van hun bezoeken. In het najaar hopen we een Indonesische dag te organiseren.
Onze excuses voor het feit dat de website van SRI de laatste maanden af en toe uit de lucht was. Er waren problemen bij onze provider en volgens hun toezeggingen zijn die nu opgelost.

JAVA

Het winkeltje van vrouwencoöperatie Lidia met zelfgemaakte producten.

Van de vrouwencoöperatie Lidia in Solo komen ook de afgelopen maanden goede berichten. Ze hebben op 8 maart, internationale vrouwendag, hun jaarvergadering gehouden: er waren 175 leden bij aanwezig! Sinds kort heeft Lidia een eigen verkooppunt waar ze hun producten verkopen. Janny en Willemien gaan daar zeker kijken. 
Dit jaar financieren we ook weer hun trainingen. Zo zal er een driedaags seminar zijn met als onderwerp ‘women’s’ resource development’. Ook komen er trainingen voor vakkennis en een training voor het opbouwen van vaardigheden.

De scholen hebben na corona een vijfdaagse schoolweek en de kinderen zijn daardoor op zaterdag vrij. Tot nu toe gingen ze nog op zaterdag naar school! We kunnen dus een afspraak met de schoolkinderen en onze contactpersoon op een zaterdag maken.

De vrouwengroep Kembang Wangi in Musuk is drukdoende hun producten zo ecovriendelijk mogelijk te verbouwen en te verpakken voor de verkoop. Janny en Willemien gaan zeker ook deze vrouwen bezoeken.

De nieuwe vrouwengroep in Jumantono, district Karanganyar op Midden Java heeft als naam Sangu Gesang en is voor het eerst bij elkaar geweest. Willemien was daar online ook even bij. Het zijn arme vrouwen, die vlakbij een vuilstortplaats van de textielindustrie wonen en daar zoeken naar nog bruikbare dingen. Ze worden nu begeleid om het veilig en ecoverantwoord te doen. We kijken er naar uit deze vrouwen te ontmoeten en de situatie te zien.

BALI

Op Midden Bali zullen we het schooltje Seva Karuna voor het eerst bezoeken. We zijn heel benieuwd. 

Ook Sjaki-Tari-us zullen we bezoeken en wellicht gaan we met een groep meedoen. Verder is het spannend omdat we met een aantal mensen, vooral op Bali, al vier jaar geen contact konden krijgen. Zij hebben namelijk geen telefoon of internet, maar we gaan hen op de bij ons bekende adressen opzoeken en hopen iedereen te ontmoeten.

Een van de kinderen van Seva Karuna 
met een Ogoh ogoh.


We zijn blij de afgelopen jaren via internet en telefoon met velen contact te hebben kunnen houden, waardoor we ook op de hoogte bleven van de voortgang. Maar we verheugen ons natuurlijk op een échte ontmoeting en realiseren ons wel dat de situatie in de kampongs en steden anders zal zijn dan voor corona. Ook zullen we mensen missen, die in de afgelopen jaren, onder andere door corona, zijn overleden.

Nog een zakelijke mededeling: 
Het Jaarbericht en de Jaarrekening over 2022 zijn gepubliceerd en HIER te vinden.

Kosten projectbezoek Indonesië
Wellicht ten overvloede vermelden wij dat de reis- en verblijfkosten van Janny en Willemien volledig voor hun eigen rekening zijn. Voor hen is dit vanzelfsprekend, maar regelmatig worden er vragen over gesteld, dus vermelden we dit hier nogmaals.