Stichting Ruggensteuntje Indonesië

Projecten voor kinderen

Op Java en Bali steunen we bijzondere projecten voor kinderen. We kennen de mensen achter deze projecten persoonlijk en dragen hun projecten een warm hart toe. Ook deze projecten worden jaarlijks bezocht om de voortgang te bespreken.

Voor de actuele ontwikkelingen en activiteiten verwijzen wij u graag naar de nieuwsbrief.

BALI

SJAKI-TARI-US
Sjaki-Tari-Us, de dagopvang voor kinderen en tieners met een verstandelijke beperking, steunen we met een bijdrage voor spel- en leermateriaal voor de jongste groepen en voor trainingen voor de Balinese medewerkenden. In Indonesië is er nog geen overheidssubsidie voor kinderen met een verstandelijke beperking. Sjaki-Tari-Us heeft nu in een aantal jaren een dagopvang voor jonge kinderen ontwikkeld, evenals de later begonnen tienergroep. Via huisbezoeken worden de ouders ondersteund in de opvoeding en begeleiding van hun kinderen.
Enkele mooie voorbeelden van goede begeleiding: één van de kinderen kon instromen in het reguliere basisonderwijs. Twee tieners uit de tienergroep zijn aan het werk gegaan in de warung.
In 2018 was de officiële opening van het nieuwe schoolgebouw in Lodtunduh. De verhuizing was nodig in verband met de zeer hoge huurprijs in Ubud. Het nieuwe gebouw ligt op het terrein van een reguliere school, wat goed is voor de contacten met het reguliere onderwijs.


RARE KEMONING
Via via kwamen we in 2014 in contact met een jong Balinees stel. Zij vertelden ons dat er in de dorpen rond Ubud (het kunstenaarsdorp in het midden van Bali) veel kinderen zijn die na schooltijd alleen maar gamen of tv kijken en dat hun wereldbeeld daaraan wordt ontleend. Zij maakten zich zorgen over het steeds verder verwijderd raken van de eigen cultuur en creativiteit. Deze twee jonge mensen, beiden met een artistieke achtergrond en gewend aan het werken met kinderen, kwamen op het idee op zondag kinderen mee te nemen naar de sawa’s en te vertellen over de Balinese cultuur.
Hun verzoek aan ons was of de SRI een ‘kids painting’ programma wilde ondersteunen door een bijdrage voor tekenmaterialen, welk verzoek we graag hebben gehonoreerd. Kinderen kunnen dan hun creativiteit ontwikkelen, leren samenwerken en zo ook weer in aanraking komen met hun eigen achtergrond. Iedere zondag komen kinderen bij elkaar om te tekenen en te knutselen met oud materiaal (recycling). Tijdens hun eerste bijeenkomst bleek dat de kinderen allemaal hetzelfde tekenen, nl een paar bergen, een weg, een huisje en de zon. Dat is alles wat ze op dit gebied op school leren. Een uitdaging voor onze contactpersonen waar we het volste vertrouwen in hebben.
Zij gaven het project de naam ‘Rare Kemoning’ wat Balinees is voor ‘Children Flowering’.

Jaarlijks bezoeken we dit Balinese stel; de kinderen blijven wekelijks komen en vragen regelmatig wanneer wij weer komen. Het project heeft geen financiële ondersteuning meer nodig dankzij de steun van de plaatselijke gemeenschap. Wel is gevraagd contact te blijven houden, te willen blijven komen en opvoedkundige tips en ideeën uit te wisselen!

Hier leest u een verslag van de start en de eerste vijf maanden van het speciale kinderprogramma, geschreven door onze contactpersoon.

SEVA KARUNA
Als opvolging van Rare Kemoning is een ander project ontstaan: Seva Karuna.
Seva Karuna is in 2022 opgericht door onze contactpersonen Yogi en Dudyk. Zij hadden eerder met onze steun de groep Rare Kemoning opgericht.
Het is een schooltje met een groep voor 3-4 jarigen en een groep voor 5-6 jarigen. Ze leren de kinderen de beginselen van rekenen en taal, maar zijn er op gericht om dat te combineren met de natuur. Bijvoorbeeld: kleurstoffen maken van natuurlijke producten, de sawa in gaan om te zien hoe rijst groeit, een eigen groentetuin enz. Ook is er veel aandacht voor het milieu. SRI steunt hier de trainingen van de docenten.