Stichting Ruggensteuntje Indonesië

Onze doelstelling

Het verbeteren van levensomstandigheden en het reduceren van armoede, in het bijzonder op de Indonesische eilanden Bali en Java, alsmede het vergroten van kansen voor kinderen om zich te ontwikkelen door middel van scholing waardoor zij een grotere kans hebben op een economisch actieve toekomst.

PROJECTEN
Op Java en Bali volgen enkele tientallen kinderen een schoolopleiding, variërend van de lagere school tot een beroepsopleiding. Dit is mogelijk door een financieel ruggensteuntje van SRI aan het gezin. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de situatie; voor het ene kind is het voldoende de kosten van de schooluniformen te betalen voor het andere kind is het nodig alle schoolkosten te betalen. Soms is de steun tijdelijk, wanneer bijvoorbeeld een van de ouders weer werk vindt, soms is het gedurende de gehele opleiding wanneer bijvoorbeeld de ouders niet meer leven of de ouders niet meer in staat zijn werk te vinden.

Daarnaast geeft SRI vakmensen, en met name vrouwen, een steuntje in de rug. Vakmensen zijn vaak kleine zelfstandigen, die hun vak bekwaam uitoefenen maar afhankelijk zijn van opdrachten, die in economisch slechte tijden moeilijk te krijgen zijn. SRI geeft hen opdrachten of biedt hen de mogelijkheid gereedschap aan te schaffen. Inmiddels zijn er, mede dankzij de steun van SRI, enkele vrouwencoöperaties opgericht op Midden-Java, die trainingen verzorgen voor hun leden en die hen steunen in het ontdekken van hun talenten en het opzetten van een eigen bedrijfje. Via deze coöperaties worden ook micro-kredieten verleend, zodat de aanschaf van bijvoorbeeld gereedschap (naai-atelier), wasmachine (wasserijtje) of voorraden (gasflesjes in een winkeltje) mogelijk is en zij kunnen beginnen met hun bedrijfje. Deze coöperaties zijn gericht op het versterken van de kwaliteiten van vrouwen en hebben al tot veel zichtbare resultaten geleid. 

KENMERKEND VOOR SRI
SRI onderscheidt zich van andere goede doelenorganisaties door het persoonlijke en rechtstreekse contact met de mensen, die een steuntje in de rug krijgen en met de contactpersonen ter plaatse. Een ander belangrijk kenmerk van SRI is het aangaan van een langer durende relatie, cq. verplichting, zodat begonnen opleidingen en werk kunnen worden voortgezet en niet na een jaar al moeten worden gestopt. De contactpersonen zijn de ‘ogen en oren’ van de SRI, zij zijn zelf onderdeel van de plaatselijke samenleving en kennen de noden en behoeften. Jaarlijks reizen Willemien Ankum en Janny Vellekoop op eigen kosten naar Indonesië en bezoeken alle contactpersonen, spreken veel schoolkinderen, gaan op bezoek bij de bedrijfjes en bespreken met de besturen van de coöperaties de voortgang en de mogelijkheden. Zo wordt er jaarlijks geëvalueerd en weten we of de steun daar terecht komt waar het nodig is. Iedereen die voor SRI werkzaamheden verricht, doet dit op basis van vrijwilligheid. Dit betekent dat àlle kosten die gemaakt worden voor eigen rekening zijn.  En op deze plaats een speciaal woord van dank aan onze webmaster, die deze website op geheel vrijwillige basis heeft ontworpen en daarna blijft bijhouden!

SYMPATHISANTEN
Uiteraard hebben wij voor de ruggensteuntjes die SRI kan bieden, zelf ook financiële steuntjes nodig. Daarom zijn wij blij met onze trouwe sympathisanten, waar wij al jaren op kunnen rekenen en die ons met een klein of groter bedrag steunen. Nieuwe sympathisanten zijn natuurlijk altijd welkom! Het netwerk van sympathisanten ontvangt de nieuwsbrieven en jaarberichten en wordt uitgenodigd voor activiteiten die door SRI worden georganiseerd.